[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Begränsa processers minnesallokeringPeter Carlsson:

> Undrar om det finns ett sätt att begränsa hur mycket minne en process
> får allokera?

Kika på "ulimit" (både skalkommandot och systemanropet).

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: