[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Min första Debian installation! Ett par frågorHej o välkommen till friheten.
Tryck in tangent F3 eller F1 tror jag det är så får du en lista på
variabler du kan använda.
Debian installerar kärna 2.4 by default om du _inte_ anger: linu26 vid
prompten.
Installern provar dhcp först, funkar inte detta får du ange allt själv...
jag tor att dom har fixat till det vid den senaste visitkortsinstallern;
typ att du kan ange proxy o sånt "fick upp en ruta om det" när jag testade
sist.

Lycka till:
Benke
Den To, 2005-10-20, 11:19 pm skrev Leslie Jensen:
> Hej
>
> Jag råkade ut för en lång väntan när jag installerade pga att maskinen
> försökta ladda ner från nätet men inte fick kontakt då den låg bakom en
> proxy. Jag fick ingen fråga under installationen om
> nätverksinställningar. Måste man välja den avancerade installationen för
> att få det?
>
> Jag la märke till att Debian fortfarande installerar kärna 2.4, anses
> inte 2.6 för stabil?
>
> /Leslie
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>
************************
Bengt-Erik Johansson
Snäre 11
82792 Ljusdal
Tel: 0651-76 91 11
Mob: 073-544 76 71
epost: benke@snere.com
************************Reply to: