[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Stänga av systemThursday, 29 September 2005 19:07 skrev Hiamal Llanos:
> > Hur i hela friden konfar jag Stable så att hon får alternativet
> > Stänga av datorn med på utloggningsmenyn?
>
> I Gnome:
> Klicka på Applications -> Preferences -> Sessions
> I fliken "Session Options" markera "Ask on logout".
> När hon nu väljer "Log out" visas en meny där hon kan välja:
> - Log out
> - Shut down
> - Restart the computer
>
> Kör inte KDE så jag vet inte hur man gör där men mistänker att det
> görs på något liknande sätt.

Åtminstone i den version som finns i Sid finns dessa inställningar under 
Control Centre->KDE Components->Session Manager.

"Offer shutdown options" borde vara förkryssat som standard. Man kan 
också välja avstängning som standardalternativ här. Detta förutsätter 
att man använder KDM för inloggning.

-- 
Alexander Nordström
http://lx.n3.net/
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på debian-user-swedish.

Attachment: pgp9F92dDBQAb.pgp
Description: PGP signature


Reply to: