[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ot]liten linux distTuesday, 27 September 2005 04:02 skrev lasse:
> söker en linux dist som är liten (omk 50Mb)

Enligt distrowatch.org är den mest populära kompaktdistributionen just 
nu Damn Small Linux, som just är på 50 MiB. Jag tror att den saknar 
dhcp-server, och jag vet inte hur det är med nc och gcc (den har dock 
tcc) eller vilken FTP-server som används. Den har visserligen X också. 
Eftersom DSL är Debianbaserat kanske det går att lägga till och ta bort 
de komponenter som behövs. DPKG måste dock först installeras via en 
tarklump.

Puppy Linux är antagligen inte särskilt lämpat som serverdistribution av 
säkerhetsskäl. Feather och Austrumi är andra kompakta distributioner, 
men jag tror inte att de passar dina krav särskilt bra.

-- 
Alexander Nordström
http://lx.n3.net/
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på debian-user-swedish.

Attachment: pgpiraF_LeevG.pgp
Description: PGP signature


Reply to: