[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mysqld startar inteMikael Bergman wrote:
Efter en uppgradering för ca två veckor sedan (unstable) så slutade mysql
att fungera. När jag tittar så snurrar inte mysqld och vägrar starta:

Ficka samma problem i helgen när jag uppgraderade min debian testing. Då
såg jag att min mysql-server 4.0.x uppgraderades till 5.0.11beta(!) fick
 avinstallera mysql-server och installera mysql-server-4.1 då funkade det.

Om jag inte mins fel hadde det att göra med en bugg, något med
old-password=1.

men nu borde det vara fixat ser jag:

aptitude show mysql-server
Package: mysql-server
State: not installed
Version: 4.0.24-10
Priority: optional
Section: misc
Maintainer: Christian Hammers <ch@debian.org>
Uncompressed Size: 8810k
Depends: mysql-common (>= 4.0.24-10), mysql-client (>= 4.0.24-10),
debconf (>=
     1.2.9), libdbi-perl, perl (>= 5.6), libc6 (>= 2.3.2.ds1-21),
libgcc1
     (>= 1:3.4.1-3), libmysqlclient12, libstdc++5 (>= 1:3.3.4-1),
libwrap0,
     zlib1g (>= 1:1.2.1), adduser (>= 3.40), psmisc, passwd, mailx
Conflicts: mysql-server-4.1
Provides: virtual-mysql-server
Provided by: mysql-server-5.0, mysql-server-4.1
Description: mysql database server binaries
 MySQL is a fast, stable and true multi-user, multi-threaded SQL database
 server. SQL (Structured Query Language) is the most popular database query
 language in the world. The main goals of MySQL are speed, robustness
and ease
 of use.

 This package includes the server binaries for the 4.0 branch.
consensus:/etc/init.d# ./mysql start
Starting MySQL database server: mysqld...failed.
    Please take a look at the syslog.
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket
'/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket:
'/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!

consensus:/var/run/mysqld# ls -la
total 8
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Sep 15 21:56 .
drwxr-xr-x 17 root root 4096 Sep 20 15:00 ..

Vad ska jag göra?

M v h,
Mikael


Hiamal
Reply to: