[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mysqld startar inteEfter en uppgradering för ca två veckor sedan (unstable) så slutade mysql
att fungera. När jag tittar så snurrar inte mysqld och vägrar starta:

consensus:/etc/init.d# ./mysql start
Starting MySQL database server: mysqld...failed.
        Please take a look at the syslog.
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket
'/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket:
'/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!

consensus:/var/run/mysqld# ls -la
total 8
drwxr-xr-x   2 root root 4096 Sep 15 21:56 .
drwxr-xr-x  17 root root 4096 Sep 20 15:00 ..

Vad ska jag göra?

M v h,
Mikael
Reply to: