[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dar och data corruption occured



Hej!

Provar att använda dar för backup. Men när jag skapar ett
arkiv för en katalog med bilder blir det alltid problem.

Får felmeddelandet "Bad CRC, data corruption occured".

Ibland får jag det när jag skapar arkivet (dar -c). Får jag det inte
när arkivet skapas, så får jag det när jag testar arkivet (dar -t).
Får jag det inte när arkivet testat, så dyker felmeddelandet upp
när jag återställer från arkivet (dar -x). Men det dyker alltid
upp i något av dessa fall.

Felet visas bara för en eller två filer (av ca 3500 st). Det är alltid
på bilder (jpg).

Kör debian sarge. Dar 2.2.1, installerat via apt-get.
Filsystem ext3.

Någon som har samma problem eller är det problem enbart med dar?

/ Urban Bäcklund



Reply to: