[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mp3 -> wav + bränninggnomebaker ser ut att klara det också, på ett väldigt GUIntiutivt sätt med
dra och släpp och hela Gnome-baletten, om det är det du kör.

/Per Eric
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.net/~per/
/   per@rosnix.net GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311Reply to: