[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

TidsrapporteringJag skulle vilja ha något vettigt tidsrapportering på mer detaljerad nivå för
att kunna bokföra min arbetstid på nått vettigt sätt.

Nån som har något hyfsat enkelt console/web-baserat? 

Ska ersätta
0900-0915: fikade
0915-0930: fikade mer

ungefär, lite mer avancerat men viktigast är enkelt att fylla i.


Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: