[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Sätta docroot i Apache2Jag behöver veta var jag sätter så att jag får /var/www som standardmapp för att lägga min index.html i. Jag har tydligen Apache2 efter att ha valt webserver vid installationen, jag har kollat runt lite men går bet på var jag sätter parametern för "docroot" eller motsvarande.

niklasReply to: