[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Länkningsproblem??Hej,

Jag har installerat SuSe 9.3. NÄr jag försöker kompilera ett program så
händer följande. Jag får bara problem när jag kompilerar program som
använder sig av ett databibliotek.
linux:/home/shirin/geant/stent # gmake
Using granular libraries ...
Linking stent ...
 /usr/lib/gcc-lib/i586-suse-linux/3.3.5/../../../../i586-suse-linux/bin/ld:
`.gnu.linkonce.t._ZN29G4NeutronHPEnergyDistribution4InitERSt14basic_ifstreamIcSt11char_traitsIcEE'
referenced in section `.rodata' of
/usr/local/geant4.7.0.p01/lib/Linux-g++/libG4had_neu_hp.a(G4NeutronHPInelasticCompFS.o):
defined in discarded section
`.gnu.linkonce.t._ZN29G4NeutronHPEnergyDistribution4InitERSt14basic_ifstreamIcSt11char_traitsIcEE'
of
/usr/local/geant4.7.0.p01/lib/Linux-g++/libG4had_neu_hp.a(G4NeutronHPInelasticCompFS.o)


OSV

Varför????

ShirinReply to: