[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Säker NFS-monteringOn Fri, Aug 19, 2005 at 08:50 CEST, 
	 Niclas Söderlund <niclas@soderlund.org> wrote:
> Tjena,

Tjena,

> jag springer omkring en hel del i jobbet och skulle vilja kunna montera 
> en share på min deb-burk då och då via nätet och kopiera över lite 
> smådokument som jag samlar på mig under arbetets gång.
> 
> Någon som har några ideér om hur detta skulle kunna göras, ex via NFS 
> eller liknande men på dett säkert sätt självklart?

Jag har löst problemet genom att köra SFS, Self-certifying File System.
Körs i userspace, enda som krävs är att server och klient pratar NFSv3
lokalt. Är krypterat och går över en TCP-port (och fungerar därmed
klockers med NAT).

apt-get install sfs-client
apt-get install sfs-server

http://www.fs.net/
 
mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| You can be replaced by this computer.
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: