[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[OT] HTML-mail Was:Re: routing problemBlir det inte underbara mail från hot-mail?
//I

On Fri, Jul 22, 2005 at 05:00:46PM +0000, eva s wrote:
> ok ska kolla det
> -eva
> 
> <br><br><br>&gt;From: Karl Eklund 
> &lt;localpart@gmail.com&gt;<br>&gt;Reply-To: Karl Eklund 
> &lt;localpart@gmail.com&gt;<br>&gt;To: 
> debian-user-swedish@lists.debian.org<br>&gt;Subject: Re: routing 
> problem<br>&gt;Date: Fri, 22 Jul 2005 16:50:37 +0200<br>&gt;<br>&gt;On 
> 7/21/05, eva s &lt;esjuve@hotmail.com&gt; wrote:<br>&gt; &gt; Routing 
> bridging problem med min ipaq5550 med familiar som kopplats genom<br>&gt; 
> &gt; usb till host<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; Har kopplat SSH remote X11 
> ,vilket funkar<br>&gt; &gt; Kan pinga numeriskt till yttre v?rlden fr?n 
> PDA, funkar<br>&gt; &gt; Men har hostname lookup failure och kan inte pinga 
> routern heller,<br>&gt; &gt; 192.168.0.1 fr?n PDA'n,<br>&gt; &gt; 
> resolv.conf har samma ip som resten av datorerna.<br>&gt; &gt;<br>&gt; 
> &gt;<br>&gt; &gt; Host eth0 192.168.0.101<br>&gt; &gt; Host usb0 
> 192.168.0.103<br>&gt; &gt; default gw 192.168.0.1<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; 
> iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT -o eth0 --to 192.168.0.101<br>&gt; 
> &gt; echo &quot;1&quot; &gt; /proc/sys/net/ipv4/ip_forward<br>&gt; 
> &gt;<br>&gt; &gt; Router 192.168.0.1<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; PDA usbf 
> 192.168.0.102<br>&gt; &gt; route add -host 192.168.129.103 usbf<br>&gt; 
> &gt; route add default gw 192.168.129.103<br>&gt;<br>&gt;Kolla ARP-tabellen 
> f?r p? handdatorn. Du kanske m?ste st?lla in PC:n<br>&gt;p? att svara p? 
> ARP-f?rfr?gningar som g?ller 192.168.0-n?tet.<br>&gt;<br>
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.orgReply to: