[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: routing problemok ska kolla det
-eva

<br><br><br>&gt;From: Karl Eklund &lt;localpart@gmail.com&gt;<br>&gt;Reply-To: Karl Eklund &lt;localpart@gmail.com&gt;<br>&gt;To: debian-user-swedish@lists.debian.org<br>&gt;Subject: Re: routing problem<br>&gt;Date: Fri, 22 Jul 2005 16:50:37 +0200<br>&gt;<br>&gt;On 7/21/05, eva s &lt;esjuve@hotmail.com&gt; wrote:<br>&gt; &gt; Routing bridging problem med min ipaq5550 med familiar som kopplats genom<br>&gt; &gt; usb till host<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; Har kopplat SSH remote X11 ,vilket funkar<br>&gt; &gt; Kan pinga numeriskt till yttre världen från PDA, funkar<br>&gt; &gt; Men har hostname lookup failure och kan inte pinga routern heller,<br>&gt; &gt; 192.168.0.1 från PDA'n,<br>&gt; &gt; resolv.conf har samma ip som resten av datorerna.<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; Host eth0 192.168.0.101<br>&gt; &gt; Host usb0 192.168.0.103<br>&gt; &gt; default gw 192.168.0.1<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT -o eth0 --to 192.168.0.101<br>&gt; &gt; echo &quot;1&quot; &gt; /proc/sys/net/ipv4/ip_forward<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; Router 192.168.0.1<br>&gt; &gt;<br>&gt; &gt; PDA usbf 192.168.0.102<br>&gt; &gt; route add -host 192.168.129.103 usbf<br>&gt; &gt; route add default gw 192.168.129.103<br>&gt;<br>&gt;Kolla ARP-tabellen för på handdatorn. Du kanske måste ställa in PC:n<br>&gt;på att svara på ARP-förfrågningar som gäller 192.168.0-nätet.<br>&gt;<br>
Reply to: