[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alternativ till Mutt?On Tue, Jun 28, 2005 at 09:47:49AM +0200, Thomas Lundqvist wrote:

> Däremot: finns det något litet enkelt program för Windows som kan
> läsa samma mailboxformat som mutt tro? Räcker att kunna läsa och
> söka mail inte att posta...

Kan du inte köra Cygwin:s Mutt [1] exempelvis? Verkar finnas en riktig 
win32-variant också [2], fast lite äldre. Fanns även ett paket kallat 
Unixmail [3] som inkluderar diverse unixmailvekrtyg.

[1] http://cygwin.com/cgi-bin2/package-grep.cgi?grep=mutt
[2] http://www.geocities.com/win32mutt/index.html
[3] http://unixmail-w32.sourceforge.net/

-- 
.oO laban@krakpot.net Oo.Reply to: