[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xemacs-paketCarl-Fredrik Enell writes:
> Hej!
> 
> Jag har den senaste tiden haft rätt många erfarenheter av att
> Xemacs-paketen inte fungerar som de skall. Problem jag sett är bl a att de
> inte alls går att installera (AMD64), att VM skickar iväg min epost med
> fel teckenkodning (japanska under Mule, 7-bitsascii under nomule) osv.
> Det verkar även som om bara Mule-varianten hanterar MS-DOS-radbrytningar
> ("ctrl-M") riktigt.

Jag har samma problem med VM i emacs21, jag har även sett inlägg
på denna lista som VM har satt 7-bitars jp mime på - så det verkar ju
vara ett allmänt VM problem. Det verkar som VM tolkar _vissa
svenska tecken som japanska när den kodar utgående mail, men inte
de som man matar in själv.

-- 
Mathias Jansson
Teknik i Media Datacenter Stockholm
Box 34105, 10026 Stockholm
Mobil 070-420 58 33
Tel. 08-5063 80 37 
Fax 08-5063 80 01

...the increased productivity fostered by a friendly environment and quality
tools is essential to meet ever increasing demands for software.
-- M. D. McIlroy, E. N. Pinson and B. A. TagueReply to: