[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DVD som hackarPär Linden wrote:
> Hej!
> Jag kör Ubuntu, och har laddat ner totem-xine och libdvdcss2 för att
> kunna spela upp DVD filmer på datorn. Och det fungerar visserligen, men
> uppspelningen blir inte jämn utan filmen "hackar". Finns det någon som
> vet vad detta kan tänkas bero på? 

Är DMA för DVD-läsaren påslagen? Du kan ta reda på det via 'hdparm
/dev/hdc' som root.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: