[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Blogg> Om man inte tycker om php så misstänker jag att man kan
> konfigurera upp apache på liknande sätt för en index.cgi (sök på
> index.cgi så får du nog bra idéer).

Jag har för mig att det är såhär:
AddHandler cgi-script .cgi

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: