[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

/etc/network/interfaces och if-up.d-skriptHej Debianfolk!

Jag håller på att konfigurera lite saker som skall göras när det trådlösa
nätverket sätts upp (ifup), och jag har därför lagt ett skript i
/etc/network/if-up.d/ och lagt till

iface eth1 inet dhcp
      up wireless

Detta verkar dock inte fungera, jag får bara felmeddelandet
/bin/sh: line 1: wireless: command not found

Om jag däremot skriver

iface eth1 inet dhcp
      up /etc/network/if-up.d/wireless

så fungerar det, men såvitt jag kan se i manualsidan så skall man inte behöva
göra det. Har jag glömt något grundläggande?

// Simon
Reply to: