[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Undring...On Tue, 1 Mar 2005 04:35, Roland Lilja wrote:
> Alex!

Hej Roland!

Det finns som sagt ingen anledning att skicka meddelanden både till mig 
och till listan, eftersom jag prenumererar på listan och läser allt som 
skickas dit.

> Jag sände ditt svar till mig om MinSläkt till upphovsmannen Henrik
> Dannberg:

Bra initiativ.

> Jag ska i mån av tid och resurser testa detta framöver.
> MVH Henrik Dannberg
>
> Om inte han får det gjort - finns det någon som kan testa - tror du?

Goda nyheter!

Wines officiella webbplats, winehq.com, har trevligt nog färdiga paket 
för både Debian och Ubuntu, vilket gör att man kan avnjuta mindre 
lagrat vin, vilket i detta fall faktiskt är önskvärt:

http://www.winehq.com/site/download-deb

Att lägga till ytterligare källor för paket i sin pakethanterare innebär 
en något ökad säkerhetsrisk, eftersom man då måste lita på ytterligare 
en part och på att de håller sina system säkra. Risken är dock 
fortfarande mindre än när alla program kommer från olika aktörer, så 
som är brukligt under MS Windows. För de flesta är det en acceptabel 
risk, men en som man bör vara medveten om.

Wines egna paket är inte lika polerade som Debians, och man måste själv 
göra lite mer i konfigurationsväg. För att köra Min Släkt är allt som 
behövs att man skapar filen ~/.wine/config med följande innehåll:

WINE REGISTRY Version 2

[Version]
"Windows"="win98"

Sedan är det bara att köra, och det verkar funka utmärkt vid en första 
anblick, men det ska sägas att jag bara kontrollerat att programmet 
startar och att diverse dialogrutor ser vettiga ut. Det kan fortfarande 
hända under "riktigt arbete" att programmet kraschar eller på annat 
sätt inte fungerar som det ska. Att det fungerar i såhär stor 
utsträckning är dock ett väldigt gott tecken.

-- 
Alex Nordstrom
http://lx.n3.net/
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på debian-user-swedish.Reply to: