[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Autossh hur då?Anders Wallenquist wrote:
Rättar mig själv:

1) maskin A

autossh -R 2222:localhost:22 maskinB.se

2) maskin B

ssh -p 2222 localhost

Voila!
Jag öppnade portarna 21021/21022 i brandväggen framför maskin B, vet inte om det var overkill? 21021 syns ialla fall vid en netstat.

Hej!

Ja, det är overkill. Det enda brandväggen ser är själva ssh-sessionen på port 22. Dom två tunnlar som autossh sätter upp, en i varje riktning, tunnlas ju genom ssh-sessionen. Tunnlarna lyssnar endast på 127.0.0.1:21021 på både maskinA och maskinB:

# autossh maskinB

resulterar i
# ssh -L 21021:127.0.0.1:21021 -R 21021:127.0.0.1:21022 maskinB

Så lika lite som du behöver sätta upp brandväggsregler för 2222 ovan, så behöver du inte det för 20121 och 20122 heller.

/Martin Leben
--
Remove dashes and numbers (if any) to get my real email address.
I subscribe to the mailing lists i write to.
Please don't CC me on replies.Reply to: