[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Autossh hur då?Anders Wallenquist wrote:

Sliter mitt hår och lägger pannan i djupa veck, försöker klura ut hur autossh fungerar.

Har en kund som vill kunna få service på sin maskin, problemet är att IT-avdelningen stängt port 22 och 10000 på brandväggen (ssh och webmin). Första omgången var de hyggliga nog att lämna imap-porten öppen som vi ersatte med en ssh. Nu är endast port 80 öppen där deras webbserver ligger. I praktiken betyder detta 10 mils onödig resa varje gång det skall ske en apt-get dist-upgrade.

<maskin A>  <fw> (internet)  <maskin B>

Min tanke är att öppna en ssh-session på maskin A bakom brandväggen och på något magiskt sätt forwarda A-maskinens ssh-port till en port på maskin B. Förhoppningen är att autossh håller sessionen uppe och återstartar min magiska port på maskin B om den skulle gå ned. (är det rätt tänkt så långt?)


Rättar mig själv:

1) maskin A

autossh -R 2222:localhost:22 maskinB.se

2) maskin B

ssh -p 2222 localhost

Voila!
Jag öppnade portarna 21021/21022 i brandväggen framför maskin B, vet inte om det var overkill? 21021 syns ialla fall vid en netstat.

Instruktionen hittade jag på Gentoo-wikin:
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_autossh


--
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: