[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UbuntuOn 2005-02-18 15:58 +0100 or thereabouts, Anders Wallenquist wrote:
> Hur ser listan på Ubuntu?

Jag kör själv Ubuntu på min laptop och nån annan arbetsstation för att jag
där vill ha en dist med lite nya GUI-grejjer och då är helt enkelt Ubuntu
stabilare än att meka med Debian unstable.

Men jag skulle aldrig köra Ubuntu på en server. 

IMHO täcker de olika användningsområden med samma grund vilket i mitt tyckte
är mycket bra.


Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: