[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PHP 5Sebastian Gröhn (sebgrohn@bluebottle.com) wrote:
> Jag hittade inget vettigt. Läste i o f s ganska snabbt, kan ha missat 
> något. Nåja, så viktigt är det inte, får kolla runt lite mera sen.

Antagligen finns där den information som förklarar läget. Men php5
kommer snart, antagligen efter att sarge är släppt. Om du ändå vill ha
php5 kan du prova paket som hittas på apt-get.org eller kompilera själv.

Mvh,
Örjan

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: