[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: moduler & bootOn Mon, Feb 07, 2005 at 11:10 CET, 
	 Erik Svensson <ZekeVarg@linux.se> wrote:
> Hur förhindrar man att modul ehci_hcd laddas i sarge vid boot?

Kör du hotplug? Isf ska du kolla /etc/hotplug/blacklist. Där listas ett
gäng moduler som inte ska autoladdas. För att förhindra att dina
förändringar försvinner vid uppgradering kan det vara bättre om du gör
följande t.ex.:

echo "ehci_hcd" > /etc/hotplug/blacklist.d/myblacklist

Det borde hindra hotplug från att ladda ehci_hcd.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| A modem is a baudy house.
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: