[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Apache 1.3 mod_vhosts + VirtualHostJag försöker kombinera dynamiska virtuella hostar,
VirtualDocumentRoot /var/www/%0/docs, med vanliga NameVirtualHost utan större framgång.


Har ett trettiotal dynamiskt uppsatta virtuella servrar som fungerar utmärkt, men nu i samband med att jag testar Midgard så verkar jag vara tvungen att återgå till traditionella virtuella hostar pga Midgard-direktiven som inte är tillåtna i lokala .htaccess-filer. Finns det något sätt att kombinera både dynamiska virtuella hostar OCH vanliga virtuella hostar?


--
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.set
....`--. http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: