[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ddos, iptables, shaping..tis 2004-12-28 klockan 15:52 +0100 skrev Johan Segernäs:
> On 2004-12-28 13:23 +0100 or thereabouts, Per Eric Rosén wrote:
> > Har du provat syn-kakor? (vet inte om det säkert hjälper, men dock)
> > se närmaste linuxkärnedokumentation, eller http://cr.yp.to/syncookies.html
> 
> Syncookies är på men det är ingen vanlig hederlig söt syn-flood där det bara
> skickas en jävla massa synar som man kan klara sig hyfsat ifrån.
> 
> Oerhört svårt att skilja ut ddos-junket från vanlig trafik. :/

Jag har aldrig administrerat en seriös Apache-server, men min första
reaktion är att det bästa vore om man kunde fixa Apache så att den
klarar av belastningen. Se följande simpla benchmark av Apache mot
Yaws:

http://www.sics.se/~joe/apachevsyaws.html

Kan man kanske konfigurera Apache till att göra trådningen på något
annat sätt så att brutna uppkopplingar inte kostar så mycket resurser,
minska tiden innan den avbryter en uppkoppling för att den är för
långsam, köra en proxy-server framför Apache, eller kanske byta ut
Apache mot någon resurssnålare server som Boa eller Yaws?

Jag vet inte om det skulle räcka, men det är ju värt att fundera över
andra lösningar.

-- 
                            Niklas

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: