[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Konfiguration av EmacsHej!
Kör du XEmacs så hittar du exempel i hjälpmenyn under Samples. Jag har
inte kollat om GNU emacs har motsvarande. Ctrl-h är alltid bra att
börja med.

Hälsningar
Carl-Fredrik
-- 
----------------------------------------
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)

Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
----------------------------------------
URL:	http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Alias:	http://cfenell.doesntexist.org
Arbete: http://www.sgo.fi
========================================

pub  1024D/E3930C6C 2002-01-29 Carl-Fredrik Enell, IS (Carl-Fredrik Enell, privat) <fredrik@kyla.kiruna.se>
     Key fingerprint = 6D46 6879 5826 0219 08FC  0F5E 97FD 06D6 E393 0C6CReply to: