[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache-klurighetAnders Wallenquist:

Några ideer? Andra lösningsförslag?

Jag tycker det verkar som det problem du vill lösa egentligen är ett sådant som mod_proxy är avsett att lösa (med reservation för att jag inte använt mod_proxy själv).

--
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: