[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Saknar vissa teckenHej

On Sat, Sep 25, 2004 at 06:21:01PM +0200, Peter Carlsson wrote:
> Hejsan!
> 
> Har efter att ha fixat svenska tecken lyckats med konststycket att 
> slarva bort
> < > | och kanske några fler. Det har försvunnit, inte bara i bash, utan 
> i hela
> FlyxBox. Någon som vet var jag bör kolla?
> 
> debian:/home/peter# locale
> LANG=sv_SE.UTF-8
> LC_CTYPE="sv_SE"
> LC_NUMERIC="sv_SE"
> LC_TIME="sv_SE"
> LC_COLLATE="sv_SE"
> LC_MONETARY="sv_SE"
> LC_MESSAGES="sv_SE"
> LC_PAPER="sv_SE"
> LC_NAME="sv_SE"
> LC_ADDRESS="sv_SE"
> LC_TELEPHONE="sv_SE"
> LC_MEASUREMENT="sv_SE"
> LC_IDENTIFICATION="sv_SE"
> LC_ALL=sv_SE
> debian:/home/peter#

Antar att detta har hänt under X och gnome eller KDE. Du har helt enkelt fel
antal tecken specifierat i X-konfigurationen. Sätt till 102 eller 105 knappar.

// Mvh Ola

> /Peter
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 

-- 
 --------------------- Ola Lundqvist ---------------------------
/ opal@debian.org           Annebergsslingan 37   \
| opal@lysator.liu.se         654 65 KARLSTAD     |
| +46 (0)54-10 14 30         +46 (0)70-332 1551    |
| http://www.opal.dhs.org       UIN/icq: 4912500     |
\ gpg/f.p.: 7090 A92B 18FE 7994 0C36 4FE4 18A1 B1CF 0FE5 3DD9 /
 ---------------------------------------------------------------Reply to: