[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med Perl-kodReine Johansson wrote:

Håller på att flytta över en installation från OpenBSD 3.1 till Debian
GNU/Linux 3.1 (sarge). Jag har nu fått problem med ett stycke Perl-kod.

#!/usr/bin/perl $dbfile="news"; dbmopen %news, $dbfile, 0444 || die "Couldn't open $dbfile: $!\n"; @keys = sort{$b<=>$a}(keys %news); foreach $k (@keys) { print "$news{$k} \n"; }

Lite info om filen:
-rw-r--r--    1 brain brain  98304 2004-08-24 02:10 news.db
news.db: Berkeley DB 1.85 (Hash, version 2, native byte-order)

På BSD-burken listas innehållet i filen korrekt, men på Debian-burken
får jag ingen output. Är det någon som vet vad som kan vara fel? En
märklig(?) sak är att när scriptet körs på debianburken så skapas
news.pag och news.dir, dock inte när samma körs på BSD-burken.

perl 5.6.1 på BSD
perl 5.8.4 på Debian

Har för mig att det "alltid" varit .pag/.dir-filer när man arbetat med hashade db-filer. Det kan inte ha något att göra med någon gammal "Unix system V" respektive BSD-inkompatibilitet i biblioteken? Försök att dumpa filerna till ascii på BSD-burken och läs in dem till en ny databas på Debian.

/Reine
--
Hälsningar,
--
....''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
..:.:' : 013-35 29 50 0709 - 565 160
..`..`'. http://www.kreawit.se
....`--. http://www.rfa.se

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: