[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med Perl-kod perldoc -f dbmopen :
..[This function has been largely superseded by the "tie" function.]..Reine Johansson wrote:
Håller på att flytta över en installation från OpenBSD 3.1 till Debian
GNU/Linux 3.1 (sarge). Jag har nu fått problem med ett stycke Perl-kod.

#!/usr/bin/perl $dbfile="news"; dbmopen %news, $dbfile, 0444 || die "Couldn't open $dbfile: $!\n"; @keys = sort{$b<=>$a}(keys %news); foreach $k (@keys) { print "$news{$k} \n"; }

Lite info om filen:
-rw-r--r--    1 brain brain  98304 2004-08-24 02:10 news.db
news.db: Berkeley DB 1.85 (Hash, version 2, native byte-order)

På BSD-burken listas innehållet i filen korrekt, men på Debian-burken
får jag ingen output. Är det någon som vet vad som kan vara fel? En
märklig(?) sak är att när scriptet körs på debianburken så skapas
news.pag och news.dir, dock inte när samma körs på BSD-burken.

perl 5.6.1 på BSD
perl 5.8.4 på Debian

/Reine
--
Mvh, Per Blomqvist
Web: http://phoohb.shellkonto.se
Telnr: +46 70-3355632Reply to: