[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Krypterade M$-word dokumentHej

Är det någon som vet något sätt att läsa krypterade
(lösenordsskyddade) msword-dokument i linux? wvWare klarar bara
jättegamla dokument (Word 97 och tidigare), och openoffice klarar inga
alls.

Ironiskt nog verkar det finnas linux-verktyg för att knäcka krypterade
msword-dokument, men inga för att öppna dem med hjälp av lösenordet!
Är det tekniskt lättare att knäcka krypteringar än att dekryptera dem
med lösenord?

/PelleReply to: