[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mappa till rätt enhetsnamnDavid Röhr:

Intressant att den blir sdX istället för hdX. scsi-emulering med spelaren?

"USB mass storage"-protokollet är scsi-signalering över usb-bussen, så att de hanteras av scsi-stödet i kärnan är helt naturligt...

--
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Reply to: