[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: svenska tecken i consollenOn Mon, 16 Aug 2004 14:25:26 +0200
"Christoffer Sawicki" <qerub@home.se> wrote:

> > hur configurerar man att få svenska tecken när man kör i consol-läget.
> > Det funkar i X men inte i consollen.
> 
> dpkg-reconfigure console-common

dpkg-reconfigure -plow console-common, as in amd64 howton.

Hälsningar
-- 
Christian   .-.  Bjälevik
Jabber.org  /v\   nafallo
ICQ UIN   // \\  60036598
Linux User /(  )\ [344682]
GPG Key ID  ^^-^^  19282112
    Key fingerprint
  D484 6D39 1C57 AC55 4547
  9884 0B1C 09B3 1928 2112Reply to: