[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bästa sättet om man vill kompilera om en kärna flera gånger.On Sun, 04 Jul 2004 [23:33],
  Henrik Edberg (henrik.edberg@bahnhof.se) wrote:

> Jag funderar över två saker.
> 
> Varför råder alla debian-kernel-sidor jag varit inne på en att köra en 
> "make-kpkg clean" innan varje "make-kpkg ... kernel_image ..."? Jag 
> håller på och mixtrar lite med en gammal kärna för skojs skull, men 
> tycker det känns väldigt onödigt att göra en "make clean" och bygga om 
> ALLT varje gång, bara för jag vill testa en ny modul, eller så. Det gör 
> man väl aldrig annars med make? Tanken med make är väl att man ska 
> slippa bygga om allt (och att det ska vara enkelt förstås)? Är det något 
> speciellt med kärnor, eller är det bara en missuppfattning att man måste 
> bygga om allt från början varje gång?

Det rådet är nog snarare att man ska se till att man inte ha massa
gammalt grus som ligger som kan senare ställa till saker. Vet man vad
man gör så behöver du inte göra en make clean bara för att lägga till en
modul.

> Sen undrar jag om man kan slippa bygga om och installera en kärna om man 
> bara vill lägga till en ny modul, fast en som tillhör kärnan från början.

Det är bara att kompilera din modul och köra.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: