[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

reiserfs + wasted space [ot]Jag ursäktar för att ämnet är en aning utanför men jag gör ett försök.

Jag har en partition (/home) med reiserfs 3.5, min kärna är 3.6.6 och reiserfstools är det senaste från testing. Jag laddade ned några stora filer och tog bort dem från partitionen, men utrymmet frigörs inte. Jag har kollat i /proc om de ligger kvar som öppna filer men det gör de ej. Utrymmet är uppätet även efter omstart, o det här problemet är inte något trams som "har du tömt sopkorgen" eller något med skillnader mellan "df" och "du".

Partitionen är monterad såhär:
/dev/hda2    /home  reiserfs   defaults,notail    0    0

Igår körde jag "reiserfsck --rebuild-tree" vilket frigjorde utrymmet, men så kan jag ju inte hålla på i längden :(

Är det någon som har en aning?Reply to: