[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: imapd och sendmail mot egen lösenordsfil.<magnus.wiklander@internet5.net> wrote:
> Vill få imapd och sendmail(smtpauth)att gå mot en annan lösenordsfil så att
> jag har olika system och mail lösen. Någon som har erfaren heter eller vet
> vart man skall börja.

Hej.

Läs på lite om PAM och kolla under /etc/pam.d för respektive programs 
konfigurationsfil.

Kanske.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: