[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Emacs-problemjens persson <921570@persson.cx> writes:

> On Tue, May 25, 2004 at 03:51:37PM +0200, Arvid Rosen wrote:
> > Hej!
> > Jag har lite problem med GNU Emacs 21.3.1
> > Att öppna och stega runt i en fil går bra, men när jag gör den första 
> > ändringen fryser programmet och står still i en till ett par minuter. 
> > Sen börjar allt funka som vanligt igen, ända till dess att programmet 
> > startas om då samma problem återkommer.
> > Jag har inga konstigheter i min .emacs.
> > 
> > Datorn har ingen lokal hårddisk utan bootar helt över nätverket om det 
> > nu kan spela något roll.
> > 
> 
> Kör inte emacs men kan det han något med att skriva en backup/swap fil
> när den första ändringen görs.
> 
> Humm, google, google
> 
> http://www.gnu.org/software/emacs/manual/emacs.html#Auto%20Save%20Files
> 
> Prova att stänga av Auto-Save och om det tar bort frysningen så är det
> kanske en väg in.
> 
> /jp
> 

Möjligt att det är auto-save som triggar problemet, men om emacs
fryser i ett par minuter när den skall skriva en auto-save fil så låter
det som om du har allvarligare problem att ta itu med.

Får du samma frysningar när du sparar en fil också? Även om du inte får
det så låter det som om det är nfs - relaterat. Kolla i /var/log/syslog
m.m., samt verifiera att du har samtliga nfs-relaterade tjänster
startade. (Som lockd exempelvis...)

> 
> -- 
> jens persson     #  Special cases aren't special enough to break
> <jens@persson.cx>  #                   the rules.
> Mäster Olofsväg 24  #       -- Tim Peters 8th Pythonic Thesis
> S-224 66 LUND;SWEDEN #
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
-- 
######################################################################
Torbjörn Pettersson        # Email  tobbe@strul.nu
Vattugatan 5           # Web   www.strul.nu/~tobbe
S-111 52 Stockholm, Sweden    #
######################################################################Reply to: