[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Emacs-problemOn Tue, May 25, 2004 at 03:51:37PM +0200, Arvid Rosen wrote:
> Hej!
> Jag har lite problem med GNU Emacs 21.3.1
> Att öppna och stega runt i en fil går bra, men när jag gör den första 
> ändringen fryser programmet och står still i en till ett par minuter. 
> Sen börjar allt funka som vanligt igen, ända till dess att programmet 
> startas om då samma problem återkommer.
> Jag har inga konstigheter i min .emacs.
> 
> Datorn har ingen lokal hårddisk utan bootar helt över nätverket om det 
> nu kan spela något roll.
> 

Kör inte emacs men kan det han något med att skriva en backup/swap fil
när den första ändringen görs.

Humm, google, google

http://www.gnu.org/software/emacs/manual/emacs.html#Auto%20Save%20Files

Prova att stänga av Auto-Save och om det tar bort frysningen så är det
kanske en väg in.

/jp


-- 
 jens persson     #  Special cases aren't special enough to break
 <jens@persson.cx>  #                   the rules.
 Mäster Olofsväg 24  #       -- Tim Peters 8th Pythonic Thesis
 S-224 66 LUND;SWEDEN #Reply to: