[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: Grillning i Slottskogen den 15/5?On Mon, May 03, 2004 at 11:10:20PM +0200, Joakim Nordberg wrote:
> Hej Alla,
> 
> Jag minns att jag sett detta någonstans men hittar det inte igen... 
> Någon här som kommer ihåg?

http://www.fsfeurope.org/se/events/picnic.sv.html

/Thomas
-- 
== thomas@northernsecurity.net | thomas@se.linux.org
== Encrypted e-mails preferred | GPG KeyID: 114AA85C
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: