[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hur blir man av med spam?Per Olofsson wrote:
On Fri, Apr 23, 2004 at 09:40 +0200, Karolina Lindqvist wrote:

Så, vad ska man göra för att bli av med spammet?
Det börjar bli frustrerande.

Jag föreslår att du prövar spamprobe. Jag tror att den är lite lättare
att använda än Spamassassin, fast SA är säkert också bra om man lyckas
konfigurera den rätt. Själv får jag ganska lite spam nu för tiden, jag
använder mig dels av en central spamfiltrering av Spamassassin som jag
inte själv har hand om, och dels av spamprobe för att filtrera bort
den ganska stora mängd som ändå slipper igenom det centrala filtret.

Huvudet i sanden är förstås en (temporär) lösning, men jag rekommenderar att man som komplement även försöker stävja problemet i sin linda genom att rapportera spam till www.spamcop.netReply to: