[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mutt och Maildir-formatetOn Wed, Apr 21, 2004 at 07:55:26PM +0200, Per Olofsson wrote:
> On Wed, Apr 21, 2004 at 18:52 +0200, Peter Carlsson wrote:
> > 1. Skapar en ny folder (om den inte redan finns)
> 
> Om du f�rs�ker spara ett eller flera brev i en mapp som inte existerar
> s� fr�gar Mutt om du vill skapa den.
> 
Jo, men den skapas då som en mbox och inte som Maildir, jag har själv
inte hittat en lösning (inte för att jag letat jättelänge men ändå) som
skapar nya Maildir foldrar (att lägga till ett / på slutet ger bara ett
felmeddleanden)

Hoppas någon löser det utan att vi behöver RTFM :-)

/jp

-- 
 jens persson     #             There should be one
 <jens@persson.cx>  #        -- and preferably only one --
 M�ster Olofsv�g 24  #            obvious way to do it.
 S-224 66 LUND;SWEDEN #      -- Tim Peters 13th Pythonic ThesisReply to: