[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mutt och Maildir-formatetOn Wed, Apr 21, 2004 at 18:52 +0200, Peter Carlsson wrote:
> 1. Skapar en ny folder (om den inte redan finns)

Om du försöker spara ett eller flera brev i en mapp som inte existerar
så frågar Mutt om du vill skapa den.

> 2. Markerar ett eller flera mail

Använd "t" för att markera ett brev. Använd "T" för att markera brev
efter ett mönster, t.ex. ".*" för alla brev. Använd Ctrl+t för att
avmarkera brev efter ett mönster.

> 3. Flyttar samtliga markerade mail till önskad folder.

För att flytta brevet du står på, "s". För att flytta markerade brev,
";s".

-- 
PelleReply to: