[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Caps+scrollock blinkar = ?On Sun, Apr 11, 2004 at 15:23 +0200, Tommy Dugandzic wrote: 
> Hmm.. Jag startade nyligen om datorn och lät denna gång bli att ladda
> ljudmodulen. Jag fick en segfault. Ajaj.. Kanske hårdvarufel om jag har
> otur:

Varför drar du slutsatsen att ett segfault skulle innebära
hårdvarufel? Och när får du segfaulten? Eller menar du kernel panic?

> tommy@todu2:~$ apt-cache search uptime
[...]
> tommy@todu2:~$ uptime
>  15:23:26 up 34 min, 19 users,  load average: 0.12, 0.10, 0.03
> tommy@todu2:~$

Nu förstår jag inte riktigt vad du försöker göra.

-- 
PelleReply to: