[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Prompten ligger för långt nedkringla <kringla@home.se> writes:

> Har ett problem med xterm. Prompten ligger en halv rad för långt ned så
> man ser inte underscore, komma, punkt osv när man skriver. Har tröttnat
> på att ha det så och har ingen aning om hur jag löser det.

Xterm ska alltid ha en storlek som är jämnt delbar med storleken på den
font du använder.  Det är fönsterhanterarens jobb att hålla ordning på
det.

> Ett annat småirriterande problem med xterm är att det ibland blir vit
> bakgrund. Har alltid haft svart. 

Antagligen har det med att göra hur du startar xterm. Ifall det är via
en meny, kanske den använder kommand-flaggor som du inte ser.  Kolla i
'/etc/X11/fluxbox/*', hur menyn är konfigurerad.

> Båda dessa problem kom när jag började använda fluxbox.

Sluta använda fluxbox kanske.Reply to: