[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nvidia GeForce FX 5200> >Det finns paket för nvidia-drivaren i Debian, provade du att använda dem?
> Svar: Nej, hur kommer man åt dem?
> Apt-get?

Jepp, paketen av intresse är:
(iaf för testing/unstable)

nvidia-glx - NVIDIA binary XFree86 4.x driver
nvidia-kernel-source - NVIDIA binary kernel module source

Om du installerar nvidia-glx och module-assistant (som hjälper dig kompilera 
nvidia-kernel-source mot den kärna du kör) bör det inte bli särskilt svårt.

När jag ändå är i farten, jag brukar köra XFree86 -configure för att skapa en 
bra XF86Config att utgå ifrån. (Jag klarar inte riktigt av dexconf. :))

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: