[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dhclient funkar inte med 2.6On Mon, Feb 23, 2004 at 06:15:33PM +0200, era+debian@iki.fi wrote:
> On Mon, 23 Feb 2004 14:48:57 +0100, Torbjörn Svensson <azoff@se.linux.org>
> posted to debian-user-swedish:
>  > Bjorn Johansson wrote:
>  > | dhclient rapporterar att det är unknown kernel version.
>  > | Jag kör kernel 2.6.2. Finns det någon version av dhclient
>  > | som ska funka med 2.6.x kärnor någonstans?
>  > Detta är inget svar på din fråga, men dhcpcd funkar finfint i 2.6.x.
>  > Kankse dags att bya?
> 
> dhclient är klienten, dhcpd är servern. Däremot kunde Bj0rn möjligen
> vilja prova alternativa DHCP-klienter som t.ex. pump.

dhcpCd. DHCP-client-daemon :)

dhcpcd - DHCP client for automatically configuring IPv4 networking.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: