[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ny version av DebianKrister skrev:
> Jag har hört talas om att det ska komma en ny version av Debian snart.
> Jag undrar om någon vet när den kommer.

Det vet ingen. Colin Watson, som är Debian Release Assistant, sa följande
i ett brev [1] till debian-devel-announce@lists.debian.org för två timmar
sedan:
> On or shortly after 15th March, we'll see if these targets have been met
> and update the schedule accordingly. After that, we're looking at
> freezing the rest of the system, starting test cycles, doing final
> installer fixes, and sorting out security updates for sarge. I'm
> deliberately not trying to set a release date here, ...

Krister skrev vidare:
> Bör jag vänta med att
> installera Debian till den kommit, använda en unstable-version eller
> köra på Woody? Jag är en newbee på Debian och har inte mer koll än de
> allra vanligaste kommandona. Datorn jag ska installera på ska sitta som
> brandvägg (om det spelar någon roll).

Jodå, det spelar roll. I den typen av "installera och glöm"-system, som
dessutom är ganska känslig ur säkerhetssynpunkt, är det en bra idé att
köra stable, vilket för närvarande mycket riktigt är woody.

[1]
http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2004/debian-devel-announce-200402/msg00009.html

mvh,
/Martin Leben
-- 
Remove dashes and numbers (if any) to get my real email address.
I subscribe to the mailing lists i write to. Please don't CC me on replies.Reply to: