[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ssl och apacheOn Thu, Feb 19, 2004 at 09:14:40AM +0100, david@rohr.nu wrote:
 
> Antar att du läst det mesta i /usr/share/doc/libapache-mod-ssl och 
> även /usr/share/doc/libapache-mod-ssl-doc.

Ja, gör som david säger! =)

Börja med att läsa och följa instruktionerna i README.Debian[1]
Det är ett enkelt recept på framgång med mod-ssl i debian.

När du kör mod-ssl-makecert finns det några fallgropar: När det startar,
vill du nog välja alternativet 3 (custom), inte 2 (test). Sedan kommer 
du skapa två certifikat, det första ett CA som du använder för att
signera det slutgiltiga server-certifikatet. I CA-certifikatet kan du 
skriva vad du vill, men i server-certifikatet är det viktigt att du 
anger ditt datornamn (FQDN), tex linux-rulez.se, som Common Name.

[1] /usr/share/doc/libapache-mod-ssl-doc/README.Debian 

-- 
Fredrik JonsonReply to: